Newsletter
Wyszukaj

lokalsi

01-12.2014

    Edukacja / Książka / Warsztaty / Wystawa
LokalsiLogo1

LOKALSI to całoroczny interdyscyplinarny projekt animacyjny oparty na współpracy Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Projekt odnosi sie do kategorii miejsca i tożsamości wspólnotowej. Przyświeca mu potrzeba wspólnego działania. To pierwszy animacyjny projekt zainicjowany przez Galerię Miejską Arsenał.

W stronę instytucji krytycznej

4-12.2014

    Dyskusje / Edukacja / Publikacja / Wystawa
WSIK_FB_TOP

„W stronę instytucji krytycznej” to projekt interdyscyplinarny, na który składać się będzie wystawa, rezydencje artystyczno-badawcze, publikacja oraz szereg działań o charakterze krytyczno-edukacyjnym, związanych z zagadnieniem krytyki instytucjonalnej i nowej muzeologii. Punktem wyjścia projektu jest Galeria Miejska Arsenał jako publiczna instytucja sztuki współczesnej, jej sposoby funkcjonowania oraz status, które w ostatnich miesiącach były głośno komentowane w Poznaniu i w środowiskach twórczych całej Polski.

REJESTRACJE DŹWIĘKOWE

    Komunikat

Zachęcamy do odsłuchiwania spotkań, które odbyły się w Galerii Miejskiej Arsenał.

LOKALSI – WYSTAWA

29.08.2014 / G. 18.00

29.08-28.09.2014

    Wystawa
Lokalsi-znak

Lokalny znaczy tyle, co związany z danym miejscem, rejonem. Mianem „lokalsów” określić można zatem osoby, dla których z pewnych względów szczególną wartość stanowi dana dzielnica czy konkretne miejsce, również budynek…

Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: