Newsletter
Wyszukaj

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

21.10.2016, GODZ. 18.00

21.10.2016-13.11.2016

    Wystawa

Kurator: Rafał Boettner-Łubowski Koordynator: Krystyna Różańska-Gorgolewska Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki powstała w 2013 roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Funkcjonując przy Katedrze Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, jest otwarta dla wszystkich studentów uczelni jako pracownia wolnego wyboru. Jej pomysłodawcą i obecnym prowadzącym jest profesor UAP dr hab. Rafał Boettner-Łubowski. Wystawa Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki prezentuje […]

Biblia w grafikach Jerzego Piotrowicza

25.10.2016, GODZ. 18.00

25.10.2016-30.10.2016

    Wystawa

Symbole i motywy zaczerpnięte z Pisma Świętego pojawiają się w twórczości Jerzego Piotrowicza praktycznie od początków jego drogi artystycznej. Jednak dominujący wymiar tematyka biblijna uzyskuje w twórczości poznańskiego artysty pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy powstają niezwykłe malowidła ukazujące wędrówkę Izraelitów przez pustynię, starotestamentowych proroków, Hioba czy wreszcie przedstawienia apokaliptyczny bestii, które w związku z przedwczesną […]

CHWYĆ SZTUKĘ!

27.10.2016, GODZ. 18.00

    Dyskusje / Edukacja
chwyc_sztuke

Dialogi pomiędzy poszczególnymi realizacjami artystycznymi, związki jednych dzieł z innymi, „sztuka o sztuce”, cytaty i zapożyczenia – to problemy, którym poświęcone będzie październikowe spotkanie z cyklu CHWYĆ SZTUKĘ!. Punkt wyjścia dla wydarzenia stanowić będzie odbywająca się w Galerii Miejskiej Arsenał wystawa Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki,  której program skupia się na realizacji wspomnianych zagadnień. Gościem spotkania […]

ARSENAŁ FILMÓW – CYKL DOKUMENTÓW O ARTYSTACH

28.10.2016, GODZ. 18.00

    Dyskusje / Edukacja
arsenal_filmow

„Proszę pani, tego się nie da powiedzieć, to trzeba namalować!” – powiedział Jerzy Nowosielski do Agaty Ławniczak podczas rozmowy stanowiącej kanwę dokumentu pt. „Znak w górach” (1996 r.). Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czego, tak po prostu nie można zwerbalizować, zapraszamy na projekcję wspomnianego filmu. Jego odbiorcy dowiedzą się ponadto: dlaczego żona artysty mówiła o […]

Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: