Newsletter
Wyszukaj

Xprint – festiwal książek fotograficznych

25-26.11.2017

  Festiwal
XPRINT_logo_2017

W drugiej edycji festiwalu książek fotograficznych XPRINT przyglądamy się działaniom na polu fotograficznych publikacji, które wymagają czasu. Czasu, jaki w obszarze fotograficznego dokumentu będzie pozwalał na weryfikowanie wstępnych założeń, na zmiany pierwotnie obranych strategii analizowania otaczającego świata, na budowanie wizualnych opowieści o problemach podlegających zmianom albo na podejmowanie prób wyjaśnienia rzeczywistości w oparciu o osobiste relacje, budowane przez fotografów konsekwentnie, świadomie i wielokrotnie. Takie właśnie długoterminowe działania dokumentalne zdają się w naturalny sposób korzystać z medium, jakim jest fotograficzna książka. W obszarze edycji, redakcji i działań kuratorskich czas, o jakim chcemy opowiedzieć, daje szansę rozwinąć się pewnym ideom. To czas gwarantujący dystans. Dzięki niemu ocena i interpretacja zdarzeń (tych historycznych, ze świata fotografii, wydawnictw czy sztuki) nabiera nowych znaczeń przez sam fakt poddawania ich ponownej interpretacji. Staramy się więc pokazać takie obszary świata książek fotograficznych, które muszą na każdym etapie – fotografowania, edycji i projektowania – dojrzewać dłużej.

Centralnym punktem festiwalu jest cykl spotkań połączony z wystawą fotografii Martina Parra i Rimaldasa Vikšraitisa The Real World.

W Galerii Miejskiej Arsenał między 14 listopada a 10 grudnia 2017 prezentujemy przekrojową wystawę The Real World – zestawiającą fotografie Martina Parra (z cykli The Last Resort, Small World) z pracami litewskiego twórcy – Rimaldasa Vikšraitisa (Grimaces of the Weary Village). Wystawa ta, oryginalnie przygotowana przez Gintarasa Česonisa kuratora Kaunas Photography Gallery, prezentowana była dotychczas w Kownie, Wiedniu, Mińsku i Tbilisi. Konfrontacja prac jednego z najważniejszych współczesnych fotografów, członka agencji Magnum, wydawcy, kolekcjonera i autorytetu w zakresie książek fotograficznych – Martina Parra z bardzo silnymi, graficznymi pracami Rimaldasa Vikšraitisa, portretującymi litewską prowincję – to narracja traktująca społeczną codzienność w tyle osobisty, co bezlitosny sposób. Obaj autorzy będą gośćmi festiwalu. W ramach spotkań odbywających się w Galerii Miejskiej Arsenał 25 i 26 listopada opowiedzą o swojej pracy i zaprezentują wybrane publikacje.

Właśnie podczas spotkań w Galerii Miejskiej Arsenał 25 i 26 listopada zaproszeni goście – uznane osobistości polskiego i europejskiego świata fotografii dokumentalnej, wydawcy i kuratorzy, opowiedzą o własnych strategiach pracy z książką fotograficzną i przygotują niewielkie ekspozycje publikacji. Dziesięć otwartych spotkań wypełni weekend festiwalowy, pozwolą one skonfrontować postawy reprezentowane przez naszych gości, przejrzeć książki, jakie przygotują dla zilustrowania swoich założeń twórczych lub edytorskich i porównać sposoby pracy nad fotograficznymi publikacjami posiadającymi jeden wspólny aspekt – długotrwałej analizy pewnej rzeczywistości. Gośćmi specjalnymi festiwalu jest kolektyw Sputnik Photos, poza wykładami fotografów i spotkaniem z Anią Nałęcką-Milach, odpowiedzialną za projekty książek kolektywu, w galerii PIX.HOUSE prezentujemy wystawę oscylującą wokół książki [Niekompletny] spis rzeczy, kuratorowaną przez Rafała Milacha.

Za przygotowanie autonomicznych wystaw, szereg działań promocyjnych i edukacyjnych odpowiedzialni są partnerzy: Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, School of Form, Ostrøv. W ramach promocji nowej specjalności uruchamianej przez Katedrę Fotografii UAP, o nazwie Fotografia Edytorska, 25 listopada Honza Zamojski przeprowadzi warsztaty projektowe. Ponadto, Katedra Fotografii UAP organizuje wystawę Booki w Galerii Skala, wernisaż w piątek 24 listopada. W sobotni poranek (25.11) w bibliotece Katedry Fotografii można zapoznać się z magazynem COMO. Niezależna czytelnia Ostrøv realizuje własną ekspozycję analizującą proces powstawania publikacji dokumentalnej Weroniki Krawczuk (wernisaż 24 listopada). School of Form w niedzielę rano (26.11) zaprasza na otwarte spotkanie problematyzujące metody budowania narracji w publikacjach używających mediów wizualnych, wykład prowadzi Bianka Rolando.

Program XPRINT

Rada Programowa Galerii Miejskiej Arsenał

10.04.2017 - 31.12.2017

  Ogłoszenie

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż została powołana Rada Programowa Galerii. W szanownym gronie znaleźli się:

dr hab. Monika Bakke prof. UAM
prof. Mirosław Bałka

dr hab. Agata Jakubowska prof. UAM
dr hab. Izabela Kowalczyk prof. nadzw. UAP
Piotr Krajewski
Justyna Makowska
Mateusz Rozmiarek
Marek Sternalski

Adrian Kolarczyk, Maria Stożek Ryby, kamienie, telewizory

3.11.2017, godz. 18.00

3-26.11.2017

  Wystawa
ulotka_cieta_A6_RKT 4

kurator: Marek Wasilewski

Świat współczesny prześladowany jest przez nadmiar obrazów. Codziennie elektroniczne media i portale społecznościowe wypluwają z siebie miliony zdjęć. Przeważająca większość z nich to prywatne zdjęcia przedstawiające twarze i sceny z  życia prywatnego . Badacz kultury wizualnej Nicholas Mirzoef  podaje, że obecnie „w ciągu dwóch minut sami Amerykanie robią więcej zdjęć, niż wykonano przez cały dziewiętnasty wiek…W 2012 roku wykonaliśmy już oszałamiającą liczbę 380 miliardów fotografii, niemal wszystkie techniką cyfrową. W 2014 roku zrobiono bilion zdjęć…Wszystkie te fotografie są naszymi próbami zobaczenia świata. Czujemy się zobowiązani, by tworzyć jego obrazy i dzielić się nimi. Jest to najważniejszy element wysiłków zmierzających do zrozumienia zmieniającego się świata.”[1]

Dzisiaj nie zadajemy sobie już pytania czy fotografia kłamie, albo w jaki sposób fotografia kłamie. Odpowiedzieli na nie teoretycy już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Problemem dnia dzisiejszego jest analiza danych big data. Dzisiaj nie pytamy o to,  co widać na tej fotografii, pytamy: co widać na tym milionie fotografii. Autor Języka nowych mediów Lev Manovich, pisze, że zamiast mówić o fotografii jako o pojedynczym fenomenie, należy dzisiaj analizować kultury fotograficzne. W swojej książce Instagram and Contemporary Image analizuje 16 milionów zdjęć zamieszczonych na instagramie w 17 globalnych metropoliach.

Do jednej z takich zdefiniowanych przez Manovicha  kultur fotograficznych odnosi się wystawa Marii Stożek i Adriana Kolarczyka. Artyści  zafascynowali się kolekcjonowaniem analogowych zdjęć, które można kupić w Polsce na targowiskach a także w internecie. W przeciwieństwie do zdjęć obecnych w sieci, są to obrazy, które przemawiają do nas także swoją fizyczną. Ważny jest ich rozmiar, faktura i kolor papieru, ślady indywidualnego zużycia, przypadkowe zagięcia i plamy. Są to fotografie pochodzące najczęściej z rodzinnych archiwów, które dokumentują różne wydarzenia z życia jak np. Wakacje, kupno samochodu, ulubione zwierzęta, dzieci, imprezy rodzinne. Są one częścią kultury jaka rozwinęła się po Drugiej Wojnie Światowej wraz ze społeczeństwem konsumpcyjnym i rewolucją na rynku fotograficznym. Rewolucja uruchomiona przez firmę Kodak polegająca na tanim i powszechnym wywoływaniu i drukowaniu zdjęć w gęstej sieci zakładów fotograficznych zmieniła fotografię tak samo, jeżeli nie bardziej dogłębnie niż pojawienie się mediów społecznościowych na początku XXI wieku. Maria Stożek i Adrian Kolarczyk bardzo szybko zorientowali się, że w zetknięciu z tym fenomenem muszą przyjąć postawę badaczy, którzy nie analizują pojedynczych przypadków lecz zajmują się korelacjami występującymi w ich zbiorach.

Artyści piszą, że: „dopiero narzucające się analogie skłoniły nas do rozpoczęcia systematyki. Fotografie, które trafiają na targowiska są pozostałościami po albumach rodzinnych lub ukazują wydarzenia ważne w historii. Stosowany przez nas podział podlega wielu kluczom, bazujących między innymi na motywie, sekwencji obrazów następujących tuż po sobie(ruch), podobieństwie pozycji przyjmowanej przez człowieka, zbieżności miejsc etc. Pokrewność wydarzeń sprowokowała do tworzenia kolejnych podzbiorów, które stopniowo ukazały socjologiczny wymiar oraz odkrycie społecznych wartości w fotografii. Różne grupy środowiskowe podejmują te same decyzje podczas rejestracji, co wyraża się nawet w identycznej estetyce i sposobie przedstawienia fotografowanego tematu. Powstałe podzbiory wynikają z dostrzegania nowych sytuacji charakterystycznych dla etapu życia – młode pary pozujące pod wierzbami płaczącymi, zdjęcia na konarze drzewa, prezentacje nowego sprzętu, sen, kataklizmy czy tak oczywiste wydarzenia jak urodziny, wakacje i pogrzeby. Znajdujemy wśród nich zdjęcia ludzi w oknach, prezentacje trofeum – ryby, kamienie, telewizory, grupy zawodowe – pielęgniarki, siostry zakonne, księża, kominiarze.”

Adrian Kolarczyk i Maria Stożek w swoich dotychczasowych pracach  prezentowanych wspólnie i indywidualnie, zainteresowani byli przede wszystkim ujawnianiem i badaniem wewnętrznych mechanizmów  systemów reprezentacji. Cząstka nieskończonego archiwum ujawnionego przez Stożek i Kolarczyka, może na pierwszy rzut oka wydawać się banalna. Jednakże w banalności tej tkwi niesamowitość, która objawia się w obcowaniu z tym co jest znane i jednocześnie zupełnie obce. Czynność patrzenia na te fotografie staje się tak samo kontrowersyjna jak czynność ich zbierania. Stawia nam nie tylko pytanie o to w jaki sposób w naszym mózgu odbywa się proces kojarzenia sensów na podstawie sygnałów wizualnych, w jaki sposób zmuszeni jesteśmy do porządkowania wszystkiego co widzimy, przede wszystkim stawia nam niewygodne pytanie o to dlaczego w ogóle patrzymy na te fotografie.

Marek Wasilewski

[1] Nicholas Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016, str.20

The Real World Martin Parr & Rimaldas Vikšraitis

14.11.2017, godz. 18.00

14.11-10.12.2017

  Wystawa
GB. England. New Brighton. From 'The Last Resort'. 1983-85.

Kurator projektu: Gintaras Česonis

Realizacja: Michał Sita

Koordynacja: Paulina Ząbek

XPRINT / festiwal książek fotograficznych http://pix.house/xprint2017/

Ironia z jaką Martin Parr i Rimaldas Vikšraitis budują swoje opowieści może budzić pruderyjny opór wobec portretowania przedstawicieli naszego gatunku w sposób, jaki nam nie schlebia. Rodzi też pytanie o etykę pracy dokumentalisty, o to jak daleko może się on posunąć używając do budowania subiektywnych wypowiedzi – prawdziwych ludzi. Czy bezkompromisowość z jaką traktują swoich bohaterów jest uzasadniona? Czy fakt, że tematem tych kronik jest rzeczywistość, którą niełatwo zauważyć i niełatwo się na nią zgodzić, bo narracja jaką obaj, Parr i Vikšraitis, proponują demaskuje grzeczne, uładzone i fałszywe wyobrażenia o otaczającym świecie – uzasadnia groteskę, z jaką w swoich opowieściach umieszczają prawdziwe postacie?

Wiarygodność obu fotografów wynika z relacji jakie nawiązują z prawdziwym światem. Obaj bardzo świadomie pozycjonują własne zaangażowanie w przedstawianych rzeczywistościach.

Wierzymy w te obrazy, a komentarz do nich uznajemy za uzasadniony. Obaj proponują uczciwe – czyli wymagające rzetelnej analizy – studium, i obaj budują spójne, choć skrajnie różne formalnie, wizualne narracje przypisane do tych badań. Komunikują jakie wartości nas napędzają, jakie ambicje nami sterują, na przekór tym, które, kierowani próżnością i chęcią podniesienia własnego statusu społecznego, chcielibyśmy reprezentować. Proponowane przez nich ironiczne podejście ułatwia przełknięcie mało optymistycznych diagnoz, które formułują, a przerysowanie staje się wiarygodnym, osobistym buforem wobec złudzeń przeciwko którym występują.

Analiza prawdziwego świata odbywa się w oparciu o jasne procedury i należy nazwać ją metodyczną. Postrzegamy więc The Real World jako centralne wydarzenie festiwalu książek fotograficznych w ramach którego zastanawiamy się nad metodami długoterminowej pracy dokumentalistów. Punktem wyjścia jest rzetelny i uderzający opis prawdziwych światów Parra i Vikšraitisa. Kolejne, równoległe strategie zaprezentowane zostaną w trakcie spotkań z polskimi fotografami, kuratorami i projektantami używającymi książki fotograficznej jako autonomicznego nośnika wizualnych wypowiedzi. Zaproszeni goście poddadzą analizie metody, jakich używa fotografia realizująca długoterminowe cykle zakończone publikacjami. Będą to strategie dalekie od incydentalności i poszukiwania ilustracji do z góry założonych tez, budujące generalizacje dopiero na podstawie powtarzanych wielokrotnie, autokrytycznych i kształtowanych świadomie spotkań fotografów z rzeczywistościami, o których starają się opowiedzieć. Skupimy się na metodach opisu świata przez dokumentalistów poddawanych bardzo surowej próbie, gdy medium, w jakim prezentują wyniki swoich prac, jest tak wymagające jak książka.

••
Wspólna wystawa obu fotografów wynika po części z ich wcześniejszych relacji, Martin Parr zaprezentował w 2009 roku prace Vikšraitisa publiczności w Arles. Udział Litwina w festiwalu zakończył się przyznaniem prestiżowej Discovery Award i uruchomił cykl wystaw prezentujących Grimaces of Weary Village międzynarodowej publiczności.

Autorem koncepcji kuratorskiej i wyboru zdjęć do The Real World jest Gintaras Česonis, która premierową wystawę zrealizowała w litewskiej Kaunas Photography Gallery. The Real World prezentowana była dotychczas w Kownie, Wiedniu, Mińsku i Tbilisi. Poznańska odsłona jest ostatnim publicznym pokazem w tej formie.

Michał Sita

Drogi Integracji

9.11-12.12.2017, 18.00

  Dyskusje / Edukacja
di-fb

9 listopada, g. 18:00 – imam Youssef Chadid: Stereotypy o islamie
16 listopada, g. 18:00 – dr Nidal Abu Tabaq: Islam a kapitalizm
8 grudnia, g. 18:00 – dr Magdalena Radomska: Sztuka arabskiej wiosny
12 grudnia, g. 18:00 – dr Monika Bobako: Islam a feminizm

Żyjemy w czasach, w których dawne wartości ulegają degradacji i już mało kto pamięta, na jakich podstawach została zbudowana nowoczesna Europa i postrzeganie praw człowieka. Wieki niewolnictwa doprowadziły wreszcie do uznania praw wykluczonych, cudzoziemców, kobiet, osób niepełnosprawnych, seniorów. Obecne czasy każą nam przewartościować dotychczasowe myślenie o człowieku i jego prawach. Zgodnie ze słowami Janiny Ochojskiej szukamy nowej drogi integracji, pomiędzy multikulturalizmem a asymilacją. Poznańskie tradycje samorządności, wspólnotowości, pracy u podstaw, pozwalają na wypracowanie nowej formy kontaktu z mieszkającymi tu cudzoziemcami. Nauczeni na błędach naszych sąsiadów, staramy się dostosowywać trudne relacje międzykulturowe do lokalnych warunków, zachęcając do udziału całą społeczność naszego miasta.

Mamy niezwykłą szansę na wzajemne poznanie się i obalenie tkwiących w nas, wytworzonych głównie w mediach, stereotypów.  Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań o tematyce wielokulturowej, odbywających się przez całą jesień w różnych miejscach w Poznaniu. Chcemy, by hasło „Wolne Miasto Poznań” stało się  realnym działaniem i wspólnym doświadczeniem różnych osób.

W projekcie biorą udział przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej przy Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym.

Zapraszamy do udziału w projekcie, wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy!

Uwaga, falsyfikat! O fałszerstwach na rynku sztuki i sposobach radzenia sobie z nimi

22.11.2017, godz. 18.00

  Dyskusje / Edukacja
logotyp_PRZEWODNIK_pion

Spotkanie z cyklu Przewodnik po rynku sztuki i antyków

Gość: Piotr Marciniak
Prowadzenie: Dorota Żaglewska

Listopadowe spotkanie z cyklu „Przewodnik po rynku sztuki i antyków” poświęcone będzie fałszerstwom sztuki. Problem ten dotyka wszystkich uczestników rynku i budzi wielkie emocje, dlatego warto dyskutować o tym, jak chronić się przed nabyciem falsyfikatu. Na spotkaniu porozmawiamy z gościem, Piotrem Marciniakiem z Galerii Skowron z Poznania, o praktycznych sposobach rozpoznawania autentycznych dzieł na krajowym rynku, źródłach pozyskiwania obiektów, a także o tym, czy podrobić można wszystko. Spotkanie będzie miało formę rozmowy, uzupełnionej o prezentację multimedialną, dyskusję z uczestnikami oraz pokaz przedmiotów o wartości edukacyjnej.

Piotr Marciniak – poznański antykwariusz z ponad dwudziestoletnim stażem, współwłaściciel Galerii Skowron w Poznaniu. Doświadczenie z zakresu technologii dzieł sztuki zdobywał w pracowni konserwacji sztuki, zaś praktykę szlifował w oparciu o kontakt zarówno z malarstwem, jak i rzemiosłem artystycznym. W latach 1993-1996 związany z pracownią konserwacji  malarstwa i rzeźby przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W 1996 r. rozpoczyna pracę  w  jednej z najważniejszych  galerii poznańskich, której specjalnością jest wyszukiwanie wysokiej klasy obiektów malarstwa polskiego od końca XIX wieku aż po współczesność; od  roku 2004  jej współwłaściciel  i dyrektor galerii – Galerii SKOWRON s.c., która w czasie kilkunastoletniej obecności na polskim rynku antykwarycznym stała się rozpoznawalna dzięki kolekcji prac najważniejszych twórców polskiego malarstwa. Galeria po dzień dzisiejszy wyszukuje i prezentuje prace wybitnych polskich artystów, wysokiej klasy meble oraz rzemiosło artystyczne  ze szczególnym akcentem położonym  na styl art – deco.


Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: