Newsletter
Wyszukaj

Hortus, Wojciech Kołacz

1.12.2017, godz. 18.00

1-31.12.2017

    Wystawa
ulotkatyl internet

kuratorka: Paulina Ząbek

Inspiracja płynąca z natury jest nieskończona. Kontakt z nią może wzbudzić w nas pragnienie nowych doznań i potrzebę poszukiwania sposobów na przedstawienie naszego wewnętrznego doświadczenia.  Wojciech Kołacz czyni widzialnymi własne obserwacje, a dzięki jego poszukiwaniom formalnym możemy zajrzeć do jego intymnego świata, tak bardzo nieoczywistego i odmiennego od dotychczasowej twórczości artysty. Ten nowy, świeży świat okazuje się oczarowywać mikrostrukturą form, wzajemnym stosunkiem plam barwnych, sposobem ich przenikania się i współoddziaływania. Hortusłac. ogród – jest też wyrazem tęsknoty za czymś utajonym, lepszym, za czym w skrytości tęskni każdy z nas. Co ważne, w tej tęsknocie nie ma smutku ani melancholii. Jest ona pełna radości, napędzana ciekawością – taką, dzięki której chce się odkrywać i zgłębiać więcej, nie kwestionować, a po prostu poznawać.

Rada Programowa Galerii Miejskiej Arsenał

10.04.2017 - 31.12.2017

    Ogłoszenie

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż została powołana Rada Programowa Galerii. W szanownym gronie znaleźli się:

dr hab. Monika Bakke prof. UAM
prof. Mirosław Bałka

dr hab. Agata Jakubowska prof. UAM
dr hab. Izabela Kowalczyk prof. nadzw. UAP
Piotr Krajewski
Justyna Makowska
Mateusz Rozmiarek
Marek Sternalski

POWIETRZNE MALOWANIE – warsztaty rodzinne

2.12.2017, godz. 11.00 - 13.00

    Warsztaty
MARZENA_CZANIECKA_plujki

Zapraszamy dzieci w wieku 5 – 10 lat wraz z opiekunami

prowadzenie: Marzena Czaniecka

wstęp wolny

Informacje i zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl, 61 852 9501

Zapraszamy na ekscytujące warsztaty wybuchów kolorów, niekontrolowanych wystrzałów i subtelnych mazów. Niech malowanie dzieje się samo! Bez pędzli, tubek do wyciskania i małych formatów! Podczas warsztatów dzieci bawiąc się, stworzą pracę malarską. Tematem przemyconym będą kolory zimne i ciepłe.

Powietrzne malowanie  to kolejny z cyklu międzypokoleniowych warsztatów dla rodzin, które będą się odbywać w Galerii także w przyszłym roku. Spotykamy się w Galerii
w sobotnie przedpołudnia,  raz w miesiącu. Za każdym razem zapraszamy do współpracy innego artystę / edukatora, który proponuje swój autorski scenariusz zajęć. W trakcie warsztatów staramy się wykorzystywać najróżniejsze techniki i sposoby na rozwijanie kreatywności.

Marzena Czaniecka – malarka, scenograf oraz instruktorka i autorka wielu programów warsztatów artystycznych. Absolwentka malarstwa na UAM w Poznaniu; dyplom w pracowni prof. Wojciecha Łazarczyka. Jak mówi – maluje przede wszystkim dla przyjemności, obrazy miłe dla oka. Zajmuje się bio-artem, instalacją, malarstwem. Laureatka warszawskiej aukcji pt. Sztuka Wymiany organizowanej przez eFTe (2010).
Od 6 lat pracuje z dziećmi tworząc własne programy plastyczne. Współpracowała z Fundacją Serdecznik oraz Pracownią Artystart. Jej prace można znaleźć w kolekcjach w Szwecji, Niemczech i Polsce. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Hortus, Wojciech Kołacz – oprowadzanie kuratorskie

16.12.2017, godz. 14.30

    oprowadzanie kuratorskie
ulotkatyl internet

Oprowadzać będzie kuratorka Paulina Ząbek.

Inspiracja płynąca z natury jest nieskończona. Kontakt z nią może wzbudzić w nas pragnienie nowych doznań i potrzebę poszukiwania sposobów na przedstawienie naszego wewnętrznego doświadczenia.  Wojciech Kołacz czyni widzialnymi własne obserwacje, a dzięki jego poszukiwaniom formalnym możemy zajrzeć do jego intymnego świata, tak bardzo nieoczywistego i odmiennego od dotychczasowej twórczości artysty. Ten nowy, świeży świat okazuje się oczarowywać mikrostrukturą form, wzajemnym stosunkiem plam barwnych, sposobem ich przenikania się i współoddziaływania. Hortusłac. ogród – jest też wyrazem tęsknoty za czymś utajonym, lepszym, za czym w skrytości tęskni każdy z nas. Co ważne, w tej tęsknocie nie ma smutku ani melancholii. Jest ona pełna radości, napędzana ciekawością – taką, dzięki której chce się odkrywać i zgłębiać więcej, nie kwestionować, a po prostu poznawać.

Punctum. Architektura krytyczna. Jarosław Kozakiewicz

15.12.2017, godz. 18.00

15.12.2017-14.01.2018

    Wystawa
ARSENAL_KOZAKIEWICZ_Notes_130x205mm

kurator: Marek Wasilewski

Punctum – projekt platformy widokowej na Górze Przemysła jest symbolicznym punktem odniesienia dla wystawy Jarosława Kozakiewicza w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Wzgórze, nad którym obecnie góruje neogotycka wieża, oddalone jest od galerii o kilkaset metrów. Fizyczna bliskość, niemal nakładanie się na siebie przestrzeni prezentacji i miejsca niezrealizowanego projektu współtworzy polemiczny wymiar tej wystawy. Punctum to zaprojektowana w 2007 roku alternatywna koncepcja rozbudowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W miejscu istniejącej obecnie historyzującej budowli imitującej zamek Przemysła II artysta zaproponował subtelnie wpisujące się w krajobraz miasta i strukturę przestrzeni galerie i dwukondygnacyjny taras, z którego można by wygodnie podziwiać panoramę architektury poznańskiego starego miasta.  Jarosław Kozakiewicz zaproponował polemikę z przestarzałą ideą architektury władzy, której budowle miały dominować nad otoczeniem i stanowić dla niego najważniejszy punkt odniesienia. Zamiast tego przedstawił projekt architektury funkcjonalnej, która formy wizualnej przemocy zastępowała dialogiem historii z nowoczesnością.

To szczególne miejsce staje się punktem wyjścia do proponowanej przez artystę rozmowy o krytyczności architektury. Pokazująca wiele różnych projektów wystawa w Arsenale jest pytaniem o to, jakiej architektury potrzebujemy, nie tylko po to, by wygodniej mieszkać, ale jaka architektura może sprawić, by nasze życie było lepsze i przede wszystkim bardziej uważne na potrzeby i wymagania naszego otoczenia.

Kolejnym projektem Kozakiewicza, który wywołał w Poznaniu gwałtowną debatę była jego Kurtyna ziemna zaprojektowana dla Parku Drwęskich, pomiędzy ulicami Górna Wilda i Królowej Jadwigi. Była to kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska, której zadaniem było odseparowanie parku od ruchliwej ulicy i rewitalizacja oraz wzmocnienie funkcji zaniedbanych przestrzeni. Projekt zakładał między innymi wprowadzenie kaskady wodnej, której szum stanowiłby dźwiękową barierę pomiędzy ulicą i terenem zielonym. W obu poznańskich projektach artysta bardzo uważnie odnosił się do ukształtowania terenu, który miał być przedmiotem jego interwencji. W przypadku Punctum Kozakiewicz dokładnie rozpracował fenomen wzgórza, na którym wzniesiono historyczny zamek. W przypadku Kurtyny cała koncepcja opiera się na zróżnicowanym, falistym i kaskadowym charakterze parku. Na przykładzie Kurtyny widać również, jak ważne jest w działalności Kozakiewicza umiejętne łączenie natury i kultury, a także postrzeganie miejsca człowieka w mikro- i makroświecie. Jarosław Kozakiewicz w swojej praktyce twórczej zajmuje się tworzeniem projektów z pogranicza sztuk wizualnych i architektury, w których zadaje kluczowe pytania o znaczenie miejsca oraz jego historycznych, kulturowych i społecznych dyskursów. Ważnym tematem jego pracy badawczej i artystycznej jest także przyszłość miast i ich mieszkańców.

Marek Wasilewski

Jarosław Kozakiewicz to artysta, którego dzieła sytuują się na pograniczu rzeźby, nauki i architektury. W centrum trwającej od prawie trzech dekad praktyki artystycznej znajduje się niezmiennie ludzkie ciało. Kozakiewicz łączy je z otaczającym światem w rzeźbach, działaniach typu environment, schematach architektonicznych i projektach kształtowania krajobrazu realizowanych w Polsce i Europie.

Czołowy historyk architektury Joseph Rykwert pisał: „Dzisiaj bardzo rzadko – o ile w ogóle –spotyka się artystów, którzy byliby tak bardzo zainteresowani mechaniką ciała w jego relacjach z otoczeniem jak Jarosław Kozakiewicz”.

Artystyczno-architektoniczne projekty Kozakiewicza czerpią z niezwykle wszechstronnych inspiracji, które uwzględniają genetykę, fizykę, astronomię, a także współczesne myślenie o ekologii oraz starożytną kosmologię. Rezygnując z poczucia pewności, które oferuje nauka, Kozakiewicz dzieli się z odbiorcą poetyckimi badaniami w dziedzinie natury wcielonego bytu.

Poszukiwania artysty zaowocowały m.in. utopijnymi i krytycznymi projektami z zakresu architektury i sztuki ziemi. Niektóre z nich zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach architektonicznych – artysta otrzymał wyróżnienie w konkursie na projekt Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu Znaki Czasu (2004). W 2005 roku projekt Kozakiewicza wygrał międzynarodowy konkurs na Park Pojednania w pobliżu Muzeum w Auschwitz-Birkenau, a w 2007 roku ukończony został Projekt Mars – przedsięwzięcie przekształcające krajobraz po byłej kopalni węgla brunatnego wokół jeziora Baerwalde w Niemczech. Realizacja przyjęła postać wałów ziemnych uformowanych w ogromny kształt ludzkiego ucha. Inne projekty to często utopijne propozycje rozwiązań ekologicznych lub symbolicznych w zakresie planowania przestrzennego (Transfer, 2006) lub architektury (Oxygen Towers, 2005). W 2006 roku Kozakiewicz reprezentował Polskę na 10. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji.

Ostatnie realizacje rzeźbiarskie artysty odwołują się do jego prac z lat 90. XX wieku (powstających po ukończeniu studiów rzeźbiarskich na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Cooper Union for Advancement of Science and Art w Nowym Jorku). Projekty te – nie będące ani schematami architektonicznymi, ani systemami konstrukcyjnymi – należy rozumieć, podobnie do architektonów Malewicza, jako obiekty stymulujące wyobraźnię. Geometria tych prac – analogicznie do modulora Le Corbusiera, systemu proporcji opartego na ludzkim ciele – wywodzi się z organizacji zmysłowej.


Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: