Newsletter
Wyszukaj

poręczne

19.07.2013 / g. 18.00

19.07-25.08.2013

  Wystawa
poreczne

PORĘCZNE

wernisaż: 19.07.2013, godz. 18.00

wystawa trwa do 25.08.2013

artyści: Ewa Axelrad, Little Warsaw (András Gálik i Bálint Havas), Bless (Désirée Heiss i Ines Kaag), Szymon Kobylarz, Katarzyna Przezwańska, Wojtek Pustoła, Małgorzata Szymankiewicz

kuratorka: Anna Czaban

oprowadzania kuratorskie:
25.07. 2013, godz. 17.00
24.08.2013, godz. 16.00

Wystawa „Poręczne” koncentruje się na plastyczności materii, próbując objąć możliwie największą ilość jej wymiarów – zarówno fizycznych (wizualnych, haptycznych, kinetycznych) jak i symbolicznych, mentalnych (od rutynowego użycia po fetyszyzację), stawiając pytanie o tkwiący w niej potencjał zmiany, przeobrażenia, przekształcenia. Plastyczność rozumiana jest tu w dwojaki sposób – jako giętkość tworzywa, ale też waloryzacja estetyczna. Prezentowane na wystawie obiekty i przedmioty sytuują się pomiędzy tymi właściwościami, balansując między przedmiotem użytkowym, przedmiotem przeestetyzowanym (bliskim postulatom antydizajnu), nie ukrywając bynajmniej swojej aspiracji do miana dzieła sztuki oraz roszczenia do eksponowania go w jej instytucjach.

Ujmując historię sztuki jako zapis ludzkiej wrażliwości obejmowanej wielozmysłowo, wielokrotnie dotykającą przedwerbalnych znaczeń świata, wcielanych i przeżywanych za sprawą doświadczenia zmysłowego właśnie, wystawa na nowo próbuje zdefiniować status obiektu, generującego refleksję wobec rzeczywistości. Na ile właściwości rzeczywistości fizykalnej, materialnej wpływają na nasze myślenie o świecie, jak osadzają się w naszej pamięci, przede wszystkim pamięci ciała. Na ile są dźwignią ideologii oraz jak obcowanie z nimi, czy po prostu użycie kształtuje naszą tożsamość, wrażliwość oraz przyzwyczajenia percepcyjne? Na ile głęboko wnikają w nasze życie i stanowią nierozłączny element przeżywania świata wewnętrznego, a na ile są jedynie zewnętrzną wobec niego formą i fakturą. W jaki sposób są im przypisywane sensy i na ile jest to zabieg celowy oraz jak można je modyfikować, a co za tym idzie, jak silna jest ich wartość performatywna.

——

HANDY ONES

opening: July 19th 2013 at 6 p.m.

The exhibition runs through August 25th, 2013

Artists: Ewa Axelrad, Little Warsaw (András Gálik and Bálint Havas), Bless (Désirée Heiss and Ines Kaag), Szymon Kobylarz, Katarzyna Przezwańska, Wojtek Pustoła, Małgorzata Szymankiewicz

Curator: Anna Czaban

Curatorial guided tours (free admission):
July 25th 2013, 5 p.m.
August 24th 2013, 4 p.m.

The „Handy Ones” exhibition focuses on the flexibility of matter and endeavours to address the highest possible number of its aspects, both physical (visual, haptic, kinetic) and symbolic or mental (ranging from routine use to fetishising), posing questions about its inherent potential for change, transformation and adaptation. Flexibility is considered here in a dual manner, as the pliability of material and as an aesthetic value.

The objects and items on display occupy a place in between those properties, striking a balancing between objects of everyday usage and those which are excessively aetheticised (which comes close to the demands of anti-design). Still, they do not hide their aspirations as works of art and still lay claim to be exhibited in art institutions.

Recognising art history as a record of human sensitivity encompassed by multiple senses, at many times touching on pre-verbal senses of the world, incarnated and experienced precisely by means of sensory experience, the exhibition tries to redefine the status of an object, thus generating reflection on reality: to what extent do the properties of physical, material reality influence our thinking about the world? How do they lodge themselves in our memory and in the memory of the body first of all? To what extent are they a vehicle of an ideology and how does contact with them or their use impact our identity, sensitivity and habitual perception? To what extent are they ingrained in our lives and part and parcel of inner life and to what extent are they but form and texture external to it? How do we assign signification to them and to what extent is this deliberate? How can we modify them and thus what their performative value is?

 

Rada Programowa Galerii Miejskiej Arsenał

10.04.2017 - 31.12.2017

  Ogłoszenie

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż została powołana Rada Programowa Galerii. W szanownym gronie znaleźli się:

dr hab. Monika Bakke prof. UAM
prof. Mirosław Bałka

dr hab. Agata Jakubowska prof. UAM
dr hab. Izabela Kowalczyk prof. nadzw. UAP
Piotr Krajewski
Justyna Makowska
Mateusz Rozmiarek
Marek Sternalski

Polki, Patriotki, Rebeliantki

08.09.2017, godz.18.00

08.09.2017-08.10.2017

  Wystawa
ARSENAL_ZAPROSZENIE_POLKI_DRUK

Kuratorka: Izabela Kowalczyk

Chór Czarownic/Witches Choir, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Marta Frej, Irenka Kalicka, Kolaborantki, Kolektyw Złote Rączki, Zofia Kuligowska, Dawid Marszewski, Karolina Mełnicka, Ewa Partum, Liliana Piskorska, Jadwiga Sawicka, Ewa Świdzińska, Agata Zbylut

Fotoplastikon: Mateusz Budzisz, Barbara Sinica, Radosław Sto
koncepcja i wybór: Izabela Kowalczyk

Celem wystawy Polki, Patriotki, Rebeliantki, towarzyszącej Kongresowi Kobiet w Poznaniu, jest namysł nad kondycją i problemami współczesnych Polek – obywatelek, uczestniczek życia publicznego, patriotek, manifestantek. Impulsem do zorganizowania tej wystawy było to, co działo się w Polsce w 2016 roku, kiedy pojawiły się plany zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Wywołało to falę protestów na niespotykaną dotąd skalę (W naszej sprawie, 9.04.2016, Czarny Protest i Ogólnopolski Strajk Kobiet, 3.10.2016). Polki masowo wyszły na ulice, organizując strajki, „czarne protesty”, które, jeśli chodzi o skalę, przyćmiły wszystkie dotychczasowe demonstracje antyrządowe, ujawniając kolektywną siłę kobiet. Protesty wypracowały własną symbolikę, a także wykorzystywały współczesne strategie artystyczne, akcentujące niejednoznaczne, choć wspólnotowe działania. To właśnie przez artystyczne, również muzyczne, wspólnotowe działania, które można określić feministycznym artywizmem, budowany jest współczesny feminizm siły.

Wystawa nie ma na celu oddania klimatu polskiej ulicy Anno Domini 2016 i 17, ale ma być artystycznym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości i sytuacji współczesnych Polek. Ekspozycja ma zarazem pokazać współczesną sztukę feministyczną – otwartą, ironiczną, zabawną, odważną, głośną i rebeliancką.

Zbiórka książek dla więźniów i aresztantów

01.09.2017-31.09.2017

  wydarzenie
Beznazwy-1

We wrześniu w Galerii Miejskiej Arsenał trwać będzie zbiórka książek dla więźniów i aresztantów przebywających w polskich zakładach karnych i aresztach. Przyjmujemy książki o dowolnej tematyce, za wyjątkiem publikacji przeznaczonych dla dzieci. Książki zbierane będą w godzinach otwarcia Galerii w holu głównym.

Wielkopolski Mecz Artystyczny WMA Arsenał

01.09.2017-14.11.2017

  Edukacja
logo_WMA_Arsenal

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu i Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM zapraszają uczniów w wieku 13-15 lat do wzięcia udziału w Wielkopolskim Meczu Artystycznym WMA Arsenał. W konkursie będą rywalizować zespoły maksymalnie czteroosobowe w przestrzeni galerii, które odpowiedzą na praktyczne zadania wymagające myślenia krytycznego i umiejętności pracy w grupie. Interdyscyplinarny charakter konkursu pozwoli wprowadzić młodzież w problematykę sztuki współczesnej i uświadomi wielość zagadnień wchodzących w strukturę kultury. Jest to wspaniała okazja do rozpoczęcia przygody ze sztuką i zaangażowanie się w życie kulturalne miasta. Wiedzę oraz pracę uczestników będzie oceniać jury, które wyłoni najlepsze grupy. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października, jednak lista miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o niezwlekanie z wysyłaniem zgłoszeń. Konkurs wraz z ogłoszeniem wyniku odbędą się 14 listopada.

Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/CZCr5y2ueuNMYO5V2

Polki, chuliganki, artywistki: czy istnieje narodowa sztuka feministyczna?

27.09.2017, godz. 18.30

  Dyskusje / Edukacja
ARSENAL_ZAPROSZENIE_POLKI_DRUK

prowadzenie: Zofia nierodzińska, Karolina Sikorska

udział biorą: kolektyw Coven Berlin, Dziewczyństwo, Natalia Sielewicz, Stach Szabłowski

Punktem wyjścia do dyskusji jest trwająca w Galerii Miejskiej Arsenał wystawa „Polki, patriotki, rebeliantki”, reflektująca nad kondycją współczesnych Polek. Jakie narracje o współczesnych Polkach tworzą artystki i artyści? Jak opowieści te są konstruowane? Na ile mogą odnaleźć się w nich Polki z różnym doświadczeniem społeczno-kulturowym, kogo te opowieści dotyczą, a kogo wykluczają? Jakimi symbolami w tym kontekście operują artystki? Czy możliwe są opowieści alternatywne? Jak je budować?


Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: