Newsletter
Wyszukaj

Uwaga, falsyfikat! O fałszerstwach na rynku sztuki i sposobach radzenia sobie z nimi

22.11.2017, godz. 18.00

  Dyskusje / Edukacja
logotyp_PRZEWODNIK_pion

Spotkanie z cyklu Przewodnik po rynku sztuki i antyków

Gość: Piotr Marciniak
Prowadzenie: Dorota Żaglewska

Listopadowe spotkanie z cyklu „Przewodnik po rynku sztuki i antyków” poświęcone będzie fałszerstwom sztuki. Problem ten dotyka wszystkich uczestników rynku i budzi wielkie emocje, dlatego warto dyskutować o tym, jak chronić się przed nabyciem falsyfikatu. Na spotkaniu porozmawiamy z gościem, Piotrem Marciniakiem z Galerii Skowron z Poznania, o praktycznych sposobach rozpoznawania autentycznych dzieł na krajowym rynku, źródłach pozyskiwania obiektów, a także o tym, czy podrobić można wszystko. Spotkanie będzie miało formę rozmowy, uzupełnionej o prezentację multimedialną, dyskusję z uczestnikami oraz pokaz przedmiotów o wartości edukacyjnej.

Piotr Marciniak – poznański antykwariusz z ponad dwudziestoletnim stażem, współwłaściciel Galerii Skowron w Poznaniu. Doświadczenie z zakresu technologii dzieł sztuki zdobywał w pracowni konserwacji sztuki, zaś praktykę szlifował w oparciu o kontakt zarówno z malarstwem, jak i rzemiosłem artystycznym. W latach 1993-1996 związany z pracownią konserwacji  malarstwa i rzeźby przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W 1996 r. rozpoczyna pracę  w  jednej z najważniejszych  galerii poznańskich, której specjalnością jest wyszukiwanie wysokiej klasy obiektów malarstwa polskiego od końca XIX wieku aż po współczesność; od  roku 2004  jej współwłaściciel  i dyrektor galerii – Galerii SKOWRON s.c., która w czasie kilkunastoletniej obecności na polskim rynku antykwarycznym stała się rozpoznawalna dzięki kolekcji prac najważniejszych twórców polskiego malarstwa. Galeria po dzień dzisiejszy wyszukuje i prezentuje prace wybitnych polskich artystów, wysokiej klasy meble oraz rzemiosło artystyczne  ze szczególnym akcentem położonym  na styl art – deco.

MATERIALNOŚĆ OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO/MATERIA W OBRAZIE FOTOGRAFICZNYM

21.11.2017, godz. 18.00

  Dyskusje / Edukacja
reverse8

Spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki i artystów

Prowadzenie: Dorota Łuczak, Bownik

Dialogowanie historyków sztuki i artystów to cykl spotkań prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i zaproszonych przez nich artystów. Tematy poszczególnych spotkań – nawiązujące do programu aktualnych wystaw w Galerii Miejskiej Arsenał – staną się punktem wyjścia do rozmowy o sztuce, wystawiennictwie czy krytyce, w której istotną rolę odegra skonfrontowanie dwóch perspektyw patrzenia, rozumienia i mówienia o sztuce – perspektywa historyków sztuki i artystów. Tym razem rozmawiać będą: dr Dorota Łuczak (historyczka sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki) i Paweł Bownik (artysta, Akademia Fotografii w Warszawie).

W dobie przesyconej cyfrowymi obrazami, przenikania się rzeczywistości materialnej i wirtualnej, warto postawić pytanie o materialność obrazu fotograficznego i reprezentowaną w fotografiach materię (przedmioty). Mowa tu nie tyle o formalistycznej fetyszyzacji odbitki, ale o znaczeniach jakie niosą ze sobą materialne ciała obrazów fotograficznych. Ciała obrazów fotograficznych rozumiane jako określone formy ich prezentacji, determinowane formatem, ramą, czy sposobem ich przechowywania, a co za tym idzie funkcjonowania i odbioru. Tak pomyślane ciało fotograficzne nie tylko jest podporządkowane człowiekowi, ale determinuje określone postępowanie ludzi, wiąże się ze specyficznymi rytuałami, zyskując siłę sprawczą. Jednocześnie fotografia pozostaje w związku ze światem materialnym poprzez utopijne pretendowanie do bycia jego substytutem. Przedmiot w obrazie fotograficznym może być bierny, eksponowany niczym w muzealnej gablocie, ale może być także ukazany (lub widziany) jako aktywny element lub przyczyna szerszej społecznej i materialnej aktywności.

Zaproponowany przez nas temat rozmowy wyrasta z szerszej zmiany w refleksji i badaniach humanistycznych, skupionych na zwrocie ku przedmiotom i materialności. Zwrot ten widoczny jest również w studiach nad fotografią, a jego konsekwencje wydają się być niezwykle interesujące zwłaszcza w dobie dominacji cyfrowej reprodukcji.

Bownik – fotograf, Mieszka i tworzy w Warszawie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 2004–2008 współtworzył kolektyw IKOON. Pracował jako kurator galerii „Teren Osobny”, mieszczącej się w starym, nieczynnym już carskim więzieniu. W 2005 roku zorganizował tam Międzynarodowe Spotkanie Artystów INTERWENCJE. Był jednym z kuratorów IV Biennale Fotografii w Poznaniu w 2005 roku zatytułowanego „Polowanie na przedmioty”. Do najbardziej znanych prac artysty należą fotograficzne cykle: Gamers, E-Słodowy, Koleżanki i koledzy. Jego książka Disassembly otrzymała główną nagrodę w konkursie Fotograficzna Publikacja Roku 2014 i była nominowana do Kassel Photobook Award 2014. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach Museum In Huis Marseille w Amsterdamie, Fundacji Sztuki Polskiej ING i zbiorach prywatnych. W 2014 był nominowany do Paszportów Polityki.

dr Dorota Łuczak – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM, stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Rządu Francuskiego, Corbridge Trust (Cambridge University) oraz Stiftung Preussischer Kulturbesitz. W obszarze jej badań znajduje się polska i powszechna historia i teoria fotografii, sztuka nowoczesna oraz metodologia badań historii sztuki. W 2015 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Wizja fotograficzna w kontekście zachodniej tradycji okulocentryzmu. Praktyka i teoria artystów europejskich i amerykańskich w I połowie XX wieku”. Jest autorką tekstów naukowych, popularno-naukowych i krytycznych. Obecnie uczestniczy w realizacji projektu badawczego „Polscy fotografowie, teoretycy i krytycy o fotografii 1839-1989”, prowadzonego w ramach programu NPRH.

WARSZTATY Z JESIENNĄ NUDĄ

18.11.2017, godz. 11.00-13.00

  Edukacja / Warsztaty
MAGDALENA_STARSKA_zamknij oczy, labirynt

Zapraszamy dzieci w wieku 5 – 10 lat wraz z opiekunami

Prowadzenie: Magdalena Starska

Wstęp wolny

Informacje / zapisy: sekretariat@arsenal.art.pl;  tel.: 61 852 9501

Zapraszamy na kolejny z cyklu artystycznych warsztatów rodzinnych mających stanowić w naszym założeniu przestrzeń wolności: myślenia, mówienia, tworzenia oraz dialogu dzieci
z dziećmi, a także dzieci z dorosłymi.

Zdaniem prowadzącej, artystki Magdaleny Starskiej, najważniejszą kwestią naszych czasów jest nuda – cicha, niema, głęboko zakorzeniona w nas ludzka funkcja. Nuda jest jej zdaniem nieużywaną umiejętnością porozumiewania się, nie tyle za pomocą słów co wspólnego doświadczani

„Zapraszam rodziny do spędzenia czasu z nudą, z najlepszą koleżanką Nudą. Nie będą to warsztaty robienia czegoś konkretnego. Nie będą to warsztaty, na których ktoś wam powie jak zdobyć kolejną umiejętność, jak zająć czymś czas. Zapraszam do spędzenia czasu z Nudą. Taką piękną jesienną Nudą. Nie musicie przychodzić nastawieni na coś, z energią na coś. Ta Nuda mam nadzieję, że wymęczy nas na tyle że pojawi się płynięcie czasu. Zapraszam Was na warsztaty bez specjalnych atrakcji, zapraszam Was do Nas, do Was. A jeśli jednak zdecydujecie się zostać w domu i nie przyjść na warsztaty rodzinne z Nudą to może uda wam się ponudzić w domu. Serdecznie jednak zapraszam, bo z nudą zawsze raźniej w grupie. Jedyne o co proszę to żebyście przynieśli, jeśli zdecydujecie się zaryzykować Wasz czas, jakąś część Waszej codzienności… tą część, którą nazywacie sobie w duchu nudą. Chwyćcie w domu przedmiot, z którym się nudzicie. Może podchwycimy Wasz styl nudzenia się i ponudzimy się razem. Jestem bardzo ciekawa i nie wyobrażam sobie nic lepszego czym moglibyśmy się ze sobą podzielić na jesień.” – M. Starska

Magdalena Starska – Artystka wizualna i performance, autorka rysunków i instalacji. Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych w 2005 roku dyplom z wyróżnieniem u prof. Kozłowskiego i prof. Ficnera. Na przełomie 2007/2008 odbyła półroczną podróż nastawioną na badanie kultury Ameryki Południowej. Od 2007 roku członkini grupy Penerstwo (artystyczna grupa absolwentów poznańskiej ASP, do której obok artystki należą: Piotr Bosacki, Wojciech Bąkowski, Konrad Smoleński, Radosław Szlaga, Tomasz Mróz oraz Iza Tarasiewicz). Debiutowała w 2005 roku wystawą „Uwaga! Schody” w poznańskiej Galerii Pies. Związana jest z warszawską Galerią Stereo. Poza galeriami w Polsce jej prace pokazywano również m.in. we Włoszech i w Czechach. Otrzymała Stypendium Młoda Polska oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie studentka studiów doktoranckich i pracowniczka merytoryczna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Drogi Integracji

9.11-12.12.2017, 18.00

  Dyskusje / Edukacja
di-fb

9 listopada, g. 18:00 – imam Youssef Chadid: Stereotypy o islamie
16 listopada, g. 18:00 – dr Nidal Abu Tabaq: Islam a kapitalizm
8 grudnia, g. 18:00 – dr Magdalena Radomska: Sztuka arabskiej wiosny
12 grudnia, g. 18:00 – dr Monika Bobako: Islam a feminizm

Żyjemy w czasach, w których dawne wartości ulegają degradacji i już mało kto pamięta, na jakich podstawach została zbudowana nowoczesna Europa i postrzeganie praw człowieka. Wieki niewolnictwa doprowadziły wreszcie do uznania praw wykluczonych, cudzoziemców, kobiet, osób niepełnosprawnych, seniorów. Obecne czasy każą nam przewartościować dotychczasowe myślenie o człowieku i jego prawach. Zgodnie ze słowami Janiny Ochojskiej szukamy nowej drogi integracji, pomiędzy multikulturalizmem a asymilacją. Poznańskie tradycje samorządności, wspólnotowości, pracy u podstaw, pozwalają na wypracowanie nowej formy kontaktu z mieszkającymi tu cudzoziemcami. Nauczeni na błędach naszych sąsiadów, staramy się dostosowywać trudne relacje międzykulturowe do lokalnych warunków, zachęcając do udziału całą społeczność naszego miasta.

Mamy niezwykłą szansę na wzajemne poznanie się i obalenie tkwiących w nas, wytworzonych głównie w mediach, stereotypów.  Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań o tematyce wielokulturowej, odbywających się przez całą jesień w różnych miejscach w Poznaniu. Chcemy, by hasło „Wolne Miasto Poznań” stało się  realnym działaniem i wspólnym doświadczeniem różnych osób.

W projekcie biorą udział przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej przy Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym.

Zapraszamy do udziału w projekcie, wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy!

UPRAWY CYRKULARNE – Warsztaty dla dorosłych i młodzieży w duchu zero waste

4.11.2017, godz. 16.00-18.30

  Warsztaty
BURAK SOLO TOP

Zapraszamy dorosłych i młodzież bez ograniczeń wiekowych

Czas trwania: 2,5 – 3 h

Prowadzenie: Zetpety Recycling Design

Wstęp Wolny *

Będzie o tym: jak wyhodować roślinę z odpadków lądujących w koszu; jak hodować kiełki i ukorzeniać zioła; co to jest uprawa hydroponiczna. Z opakowań po kosmetykach
i żywności powstaną gipsowe formy dla kiełkowników i korzenników, mini szklarnie. Hasło przewodnie warsztatów: uprawiaj nie wyrzucaj!

Zetpety realizują zasady zrównoważonego rozwoju w mikroskali.  Projektują i ręcznie wykonują przedmioty codziennego użytku. Nadają nowe funkcje i kształty istniejącym już sprzętom lub tworzą je od nowa wykorzystując recyclingowe materiały. Lubią dobre wzornictwo i przedmioty z charakterem. Zasada „reduce-reuse-recycle” w ich  wydaniu to: drugie życie szuflad, lampy wykonane z makulatury, czy fotel z lat ‘70. z nowym siedziskiem z bannera reklamowego. Pracują w tzw. trybie free time industry czyli
w wolnym czasie od codziennego życia. Tworzą projekty artystyczne i komercyjne. Każde zamówienie traktują indywidualnie dopasowując mebel do charakteru przyszłego właściciela.

*Galeria zapewnia najpotrzebniejsze materiały, zapraszamy jednak do przyniesienia ze sobą materiałów z odzysku, które będzie można wykorzystać podczas warsztatu.

Informacje i zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl; 61 852 9501

Prosimy uczestników o przyniesienie stroju roboczego, czyli takiego, który będzie można wyrzucić po warsztatach oraz butów, których nie szkoda!

Sztukowisko. Warsztaty twórczego recyklingu

21-27.10.2017

  Edukacja / Warsztaty
ZIELONA_GRUPA_IMG_4522

Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, przybliżające tematykę ochrony środowiska, a także rozbudzające zdolności manualne. Każdego dnia warsztaty dotyczyć będą innego tworzywa: plastiku, szkła, tkaniny i papieru. Wykorzystując na pozór niepotrzebne przedmioty z odzysku (gazety, kartony, butelki, puszki, t-shirty itp.) uczestnicy stworzą prace rękodzielnicze, znajdując dla nich nowe, atrakcyjne zastosowanie.

W trakcie spotkań  będziemy przekazywać uczestnikom wiedzę  na temat recyklingu opakowań, korzyści ekologicznych i ekonomicznych płynących z ich powtórnego użycia, sposobów i efektów zbiórki opakowań itd. Dzieci dowiedzą się w jaki sposób uzyskujemy dane tworzywa, w jaki sposób można je przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Podczas warsztatów zastosujemy metodę DIY (Zrób to sam) nakłaniającą do wykorzystania dawnych przedmiotów i nadania im nowego, spersonalizowanego znaczenia.

24.10.2017, w godz. 9:00 – 10:30 i 10:30 – 12:00 Sztukowisko #1- plastik

25.10. 2017, w godz. 9:00 – 10:30 i 10:30 – 12:00 Sztukowisko #2 – papier

26.10.2017, w godz.  9:00 – 10:30 i 10:30 – 12:00 Sztukowisko #3 – szkło

27.10.2017,  w godz. 9:00 – 10:30 i 10:30 – 12:00 Sztukowisko #4 – tkanina

Stowarzyszenie Zielona Grupa zajmuje się szeroko pojętą edukacją artystyczną
i międzykulturową. Skupieni wokół niego edukatorzy stworzyli własną metodę pracy z dziećmi i młodzieżą opartą m.in. na technice japońskiego teatru kamishibai. Prowadzą własne wydawnictwo oraz organizują liczne szkolenia dla nauczycieli, animatorów, bibliotekarzy. Ich działania docenione zostały wielokrotnie, m.in.: przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd miasta Poznania, powiat koniński oraz Centrum PISOP i konkurs grantowy Społecznik 2.0 oraz Patriotyzm Jutra.

Na zajęcia obowiązują zapisy: tel.: 61 852 9501, mail: joanna.tekla@arsenal.art.pl

Świat po katastrofie ekologicznej. Nowe Utopie

26.10.2017, godz. 18.00

  Edukacja / Prezentacje
plakat2

Prezentacja Danny’ego Moore „Świat po katastrofie ekologicznej. Nowe Utopie” to poetycka spekulacja świata schyłkowej fazy szaleńczo eksploatacyjnego kapitalizmu, a zatem świata niedalekiej przyszłości. Oparta na faktach z dziedziny fizyki, klimatologii, socjologii, antropologii i ekonomii dystopijna wizja planety  budzi przerażenie. Daje też jednak nadzieję i podsuwa kreatywną i intuicyjną strategię sensownego przetrwania.

Jak będziemy mieszkać i co będziemy jeść w warunkach biedy i głodu? Jak zaadoptujemy się do globalnego ocieplenia, braku wody, ropy naftowej, węgla i innych zasobów? Tematem spotkania będą m.in. wojny o zasoby, uchodźcy klimatyczni, polityczno-ekonomiczne  pomysły na życie po katastrofie… a wszystko to w kontekście sztuki najnowszej.

Kiedy stare systemy ostatecznie zawiodą, neokolonialne wojny o zasoby spustoszą planetę,
a migracje klimatyczne zdekomponują jej kształt – Ci, którzy przetrwają – rozpoczną kreowanie nowego świata. Po wielkim kryzysie humanitarnym powrócimy do oddolnego kolektywizmu, odpowiedzialnego współistnienia z pozostałymi ekosystemami Ziemi, rozwiązań tymczasowych, prowizorycznych i powolnych.

Prezentacji towarzyszyć będzie stworzona specjalnie na tę okazję instalacja autorstwa Diany Lelonek i Piotra Machy.

Danny Moore – aktywista orbitujący między kulturą a naturą. Związany z globalnym ruchem walczącym ze zmianami klimatu. Brał udział w licznych akcjach cywilnego nieposłuszeństwa w obronie środowiska naturalnego w Polsce i na świecie. Bada alternatywne wspólnoty, „społeczeństwa  jutra”, oparte na zasadach współdzielenia, antyhierarchii i oddolnej demokracji. Propagator ideologii degrowth. Walczy o ostatnie drzewa Reliktowej Puszczy Karpackiej
i Hambacher Forst w Niemczech. Miłośnik zen i sztuki nowoczesnej.

Flow / Przepływ

20.10.2017, godz. 17.00

  Edukacja
IMG_3633

Spotkanie z Agnieszką Brzeżańską i Ewą Cieplewską

Prowadzenie: Muzealne Biuro Wycieczkowe

Zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Brzeżańską i Ewą Ciepielewską, pomysłodawczyniami
i organizatorkami, wraz z Fundacją Razem Pamoja, transdyscyplinaranego działania twórczego odbywające się na rzece Wiśle oraz innych miejscach przepływu. W projekcie FLOW (Przepływ) Rzeka staje się dla nich punktem wyjścia do wspólnego bycia i działania artystów, kuratorów
i społeczników by bez założonych z góry rezultatów i konieczności produkowania obiektów odświeżać ideę sztuki jako eksperymentu. FLOW to też ćwiczenie z innej ekonomii, z dzielenia się i wytwarzania nie będącego trybikiem obiegu finansowego ani struktur instytucjonalnych.

FLOW niewątpliwie funkcjonuje poza wszelkimi instytucjonalnymi strukturami, oficjalnym obiegiem sztuki i networkingową sferą podziałów środowiska artystycznego, jednocześnie z trudem też wpisuje się w znane konwencje spotkań plenerowych czy też utrwalone kategorie działań w przestrzeni publicznej. FLOW, w dość nieoczywisty sposób generuje otwartą platformę mobilnej rezydencji artystycznej, poruszającej się na Wiśle, służącej do ciągłej zmiany nie tyle samych współrzędnych, kursu i prędkości, co przede wszystkim perspektywy i względnych punktów odniesienia. Zarówno nieustannie zmieniające się położenie łodzi jak i zmieniająca się grupa uczestniczących w spływie artystów / osób towarzyszących podkreśla przede wszystkim kategorię płynności, która jest dość charakterystyczna dla otaczającej nas obecnie rzeczywistości. Planowane działania, jak i spontaniczne zdarzenia zwracają uwagę na określoną dynamikę – wielowątkowość i wielogatunkowość otaczającego nas ekosystemu, aktywują odmienne formy poruszania się, komunikacji, podziału czasu na okres pracy i rekreacji. Rezydencja, zmierzająca pod prąd / w górę rzeki, operując poza tradycyjnym pojęciem czasu i przestrzeni, poza zasięgiem wszechobecnej mediosfery, oferuje całkowicie alternatywny wymiar pojęcia wspólnotowości, posługuje się zastępczymi metodami równoległego działania, które w tym wypadku porządkowane są między innymi poprzez rytm dnia, intensywność nurtu rzeki
i warunki pogodowe. Całość tworzy dość gęstą siatkę mikro powiązań; wypadkową wszelkich spotkań, przygód, zdarzeń, zauroczeń, spontanicznych zwrotów akcji; specyficzną teksturę wszelkiej kosmicznej bioróżnorodności, co wszystko razem wzięte generuje powstawanie otwartej / zróżnicowanej / i nieprzewidywalnej formuły artystycznych działań plenerowych FLOW.

Agnieszka Brzeżańska – Absolwentka ASP w Gdańsku i Warszawie oraz na Uniwersytecie Sztuk Pięknych i Muzyki w Tokio. Jej twórczość obejmuje malarstwo, rysunek, fotografię, film i ceramikę. Brzeżańska sięga przy tym po różne rejestry wiedzy, od fizyki i filozofii po marginalizowane przez nowoczesną naukę systemy poznania, takie jak alchemia, parapsychologia, ezoteryka, wiedza tubylcza czy tradycje matriarchalne. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą, ostatnio m.in. Matrix-Sratrix, Kasia Michalski, Warszawa (2016), Ma Terra, Vera Munro, Hamburg (2015), It will all come easily with grace and joy, Marlborough Contemporary, Londyn (2015), Ziemia rodzinna, Aleksander Bruno, Warszawa oraz Muzeum Współczesne Wrocław (2014), Kobayashi Maru, Nanzuka, Tokio (2014).

Ewa Ciepielewska – Absolwentka ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, pod kierunkiem profesora Konrada Jarodzkiego. Jest związana z grupą LuXus od momentu jej powstania w 1982 roku. Brała udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. W 1997 założyła stowarzyszenie Volans, wspierające sztukę współczesną oraz młodych artystów. W 2006 ukończyła studium pedagogiczne na Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 roku współpracuje ze stowarzyszeniem Instytut Medialny nad projektem poświęconym polskim rzekom, a w szczególności Wiśle. Idea projektu skupia się wokół obserwacji i dokumentacji zjawisk przyrody i cywilizacji podczas żeglugi z Krakowa do Gdańska (1041 km).

Oko znawcy. O ekspertach i ekspertyzach

24.10.2017, godz. 18.0

  Edukacja
logotyp_PRZEWODNIK_pion

Prowadzenie: Dorota Żaglewska

Podczas październikowego spotkania z cyklu Przewodnik po rynku sztuki i antyków zastanowimy się, kto może być ekspertem i co składa się na dobrą ekspertyzę. Na polskim rynku jak mantra powraca stwierdzenie, że brakuje ekspertów i instytucji wyrokujących o autentyczności dzieł. Udział muzealników na tym polu jest problematyczny. Czy wystarczy zaufać doświadczonemu kolekcjonerowi czy konserwatorowi? Zmorą rynku są też dokumenty będące ekspertyzami jedynie z nazwy. Co powinno zwrócić naszą uwagę i za co warto zapłacić?

Spotkanie przeznaczone dla dorosłych, nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

Wstęp wolny

JAK UDOMOWIĆ ZWIERZĘ FANTASTYCZNE – warsztaty rodzinne

7.10.2017, godz. 11.00-13.00

  Edukacja / Warsztaty
PATRYCJA_PIPA_PIWOSZ_03

Prowadzenie: Patrycja Pipa Piwosz

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 8 lat  wraz z opiekunami, łączące czytanie i zajęcia manualne. Dzieci stworzą indywidualny podręcznik opisujący ich zwierzę fantastyczne, opierając się na fragmentach z książki J.L. Borgesa Księga istot zmyślonych. Krótkie opowiadania, czytane na głos przez opiekunów, rozpoczną twórczą, wielopokoleniową zabawę w tworzenie wymyślonych stworów. Wykorzystywanym materiałem będą m.in. przyniesione z domu stare pluszaki. Będziemy poszukiwać nowego przeznaczenia dla starych rzeczy, uczyć się, co to znaczy recykling i dlaczego jest taki ważny. Na koniec stworzymy instalację z fantastycznych zwierząt, o których dowiemy się wielu ciekawych rzeczy dzięki przygotowanym podręcznikom, a udomowionego pupila będzie można zabrać do domu.

Patrycja Pipa Piwosz – artystka wizualna, charakteryzatorka i kostiumolożka. Ukończyła Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tworzy interaktywne instalacje, obiekty przestrzenne (głównie przy użyciu materiałów recyklingowych) oraz kostiumy. Współtworzy projekty teatralne. Interesuje ją działanie na wielu płaszczyznach, praca, która pobudza każde ze zmysłów.

Informacje / zapisy: sekretariat@arsenal.art.pl;  tel.: 61 852 9501

Galeria zapewnia materiały, zachęcamy do przyniesienia starych pluszowych zabawek

Wstęp wolny


Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: