niedziela, 25 lutego otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
tel. +48 61 852 95 02
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

LAB EAST 30 photographic positions from Central and Eastern Europe

Spotkanie w ramach 7. Biennale Fotografii:
Spotkanie z udziałem Horsta Kloevera oraz Katarzyny Majak
prezentujące projekt artystyczny „LAB EAST 30 photographic positions from Central and Eastern Europe”

26.10.2011, godz. 18.00

Dla wielu młodych artystów z centralnej i wschodniej Europy fotografia oferuje bezpieczną pozycję – pozycję obserwatora natężonych zmian społecznych. Staje się też środkiem poszukiwania tożsamości. Młodzi artyści, którzy wzięli udział w projekcie LAB EAST, dyskutują nowe prądy myślowe, podejmują refleksję nad zjawiskami społeczno-kulturowymi. W ich fotografiach forma nie dominuje nad treścią. Zamiast tego pojawia się empatia, błyskotliwa krytyka, z humorem ukazują swoje najbliższe otoczenie… Prezentacja projektu ma celu podjęcie dyskusji dotyczącej współczesnych estetyk fotografii i postawienie ważnych społecznie pytań.

wstęp wolny

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61 - 772 Poznań
tel. +48 61 852 95 02, fax +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16