Newsletter
Wyszukaj

R

kiosk_logo_maj

K S I Ę G A R N I A  A R T Y S T Y C Z N A 

Tytuły rozpoczynające się od litery R:

IMG_8749 (2)

Tytuł: Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów

red. Jakub Banasiak

Warszawa 2009

wydawca: 40000 Malarzy

oprawa miękka

ilość stron: 506

ISBN 9788392886457

Antologia „Macie swoich krytyków” wydana przez Wydawnictwo 40 000 Malarzy sumuje działalność „Rastra” – magazynu poświęconego sztuce najnowszej.

Książka zawiera wybór tekstów z lat 1997-2004 – zarówno z art-zina, magazynu papierowego, jak i internetowego „tygodnika szybkiego reagowania” – a także kompletny „Słowniczek Artystyczny Rastra”, szczegółowy indeks, kalendarium oraz unikalny materiał zdjęciowy.

Książka liczy przeszło pół tysiąca stron i zawiera blisko sto kolorowych ilustracji.

Cena: 40 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_9732

Tytuł:  Rausz kinetyczny. Animacja bezkamerowa Antonisza jako projekt polityczny

tekst:  Ewa Borysiewicz

Warszawa 2013

wydawca:  Stowarzyszenie 40 000 malarzy

oprawa miękka

ilość stron:  174

ISBN 9788393601509

Twórczość Juliana Józefa Antoniszczaka analizowano dotąd w wąskim kontekście animacji bezkamerowej, skupiając się na rozstrzygnięciach formalnych i zagadnieniach technicznych. „Rausz kinetyczny” Ewy Borysiewicz wpisuje dorobek artysty w zupełnie nowe ramy teoretyczne, w których drobiazgowa rekonstrukcja metody twórczej Antonisza jest jedynie punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Odnosząc się zarówno do tradycji kina non-camerowego, jak i ustaleń współczesnych teoretyków kultury (Todd McGowan, Jacques Rancière), Borysiewicz rozpoznaje twórczość Antonisza jako głęboko i świadomie polityczną. W tym ujęciu non-camera jest narzędziem kontestacji, środkiem kwestionującym zasady widzialności i niewidzialności narzucone przez komunistyczne władze. „Celem Antonisza – pisze autorka – stało się rozbicie reguły pozoru i ujawnienie istnienia fałszywej wspólnoty poprzez artystyczną aktywizację wyobcowanego widza i zaoferowanie mu możliwości przeobrażenia życia codziennego. Zamierzone przez artystę upowszechnienie animacji bezkamerowej oznaczałoby nie tylko renesans kina w jego esencjalnej formie, ale również odrodzenie intymnej, cielesnej więzi między dziełem a publiką”. W pejzażu artystycznym Polski lat 70. i 80. ubiegłego wieku byłaby to iście rewolucyjna idea.

Cena:  32 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_9074

Tytuł:  Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza.

Tekst: Zbiór tekstów oraz noty katalogowe budynków zaprojektowanych przez Adolfa Szyszko-Bohusza

wydawca:  Instytut Architektury, Muzeum Narodowe w Krakowie 2013

oprawa miękka

ilość stron:  176

ISBN 9788363786021

To pierwsza monograficzna publikacja na temat twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza, jednego z  najważniejszych architektów polskich pierwszej połowy XX wieku. Książka składa się z dwóch zasadniczych części: otwierających publikację problemowych esejów osadzających twórczość architekta w szerszym politycznym i artystycznym kontekście; oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusz w trzech podrozdziałach poświęconych kolejno konserwacji, kostiumie stylowemu i modernizmowi (29 not). Prezentacje zawierają krótki opis budynku oraz rysunki i zdjęcia archiwalne. Publikację zamyka wybór z pism Adolfa Szyszko-Bohusza, prezentujący jego poglądy na architekturę i wyzwania nowoczesności, oraz kalendarium życia i twórczości architekta i bibliografia.

Zasadnicza wartość książki polega na problemowym ujęciu złożonej relacji architekta z modernizmem poprowadzonej w wartkiej wciągającej narracji.

Cena:  44 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_9652

Tytuł:  Refleksje

tekst:  Andrzej Matuszewski

Poznań 2006

wydawca:  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

oprawa miękka

ilość stron:  152

ISBN 2010000004036

Andrzej Matuszewski (ur. 28 sierpnia 1924 w Poznaniu, zm. 6 maja 2008 w Poznaniu) – polski artysta, malarz, twórca happeningów, animator i teoretyk sztuki, współzałożyciel Grupy 55.

W latach 1964-1969 prowadził galerię Od Nowa. Uczestniczył w plenerach w Osiekach, organizował ogólnopolskie sympozja, m.in. Interwencje (Pawłowice 1975), Artycypacje (Dłusko 1976), Sytuartacje (Jankowice 1978).

Cena: 12 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_8571 (2)

Tytuł: Remigiusz Borda. malarstwo i rysunek

red. Gustaw Nawrocki

Poznań 2012

wydawca: Miejski Ośrodek Sztuki Galeria BWA

oprawa  miękka

ilość stron: 40

Stając wobec malarstwa Remigiusz Bordy, można odnieść wrażenie, że artysta kontempluje rzeczywistość, sprowadzając ją do materii. Jednak wbrew logice ta materialna substancja nie zostaje pozbawiona ducha… Powstaje bowiem paradoksalna sytuacja, gdy źródłem metafizycznych odczuć jest przedmiot lub człowiek w ten przedmiot „zaklęty”. Jakaś tajemnicza rzecz, postać zasugerowana jedynie, a jednak znajoma, niepokojąco ukryta, a jednak widoczna.

Borda zaciera często granice między tym, co ożywione i tym, co martwe. Meble zlewają się z sylwetkami ludzi, drzewa wyglądają jak skamieniałe, zastygłe bryły. Artysta konstruując postaci – meble, przyrównuje w pewnym stopniu linie papilarne do słojów drewna. A przecież drewno to martwe drzewo, więc znów dochodzimy do zatarcia podziału pomiędzy tym, co żyje, a  tym, co… żyło.

Bogna Błażewicz

Cena: 11 zł

Zamów w Kiosku!


IMG_8833

Tytuł: Rottenberg. Już trudno.

Rozmawia Dorota Jarecka

Warszawa 2013

wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

oprawa miękka

ilość stron: 252

ISBN 9788363855802

To burzliwa historia emancypacji i odnajdywania własnej drogi. Zaczyna się w latach 60. ubiegłego wieku, gdy Anda Rottenberg stawia pierwsze zawodowe kroki w warszawskiej Zachęcie i taneczne w Hybrydach. Rozwija się na tle przełomowych momentów polskiej historii: roku 1968, 1976, 1980 i 1989. Każdy z nich inaczej przeplata się tu z jej biografią i współczesną sztuką.

Cena: 39,90 zł

Zamów w Kiosku!

 

 

 

 

Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: