Newsletter
Wyszukaj

kontakt

dyrektor

Marek Wasilewski


marek.wasilewski@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9501

zastępca dyrektora

Krystyna Różańska-Gorgolewska

krystyna.rg@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

sekretariat

Jadwiga Grzybak

sekretariat@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9501


zespół kuratorski:

Bogna Błażewicz
bogna@arsenal.art.pl
tel. 61 852 9502

Paulina Gwizdek

paulina.gwizdek@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

Marcel Skierski

marcel.skierski@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

Ewelina Muraszkiewicz

ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

Jadwiga Grzybak

jadwiga.grzybak@arsenal.art.pl

wydawnictwa

Paulina Gwizdek

paulina.gwizdek@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

edukacja

Jadwiga Grzybak

sekretariat@arsenal.art.pl

jadwiga.grzybak@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9501

promocja i public relations

Ewelina Muraszkiewicz

ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9522


księgarnia artystyczna

Leszek Jasiński

Joanna Jarocka
kiosk@arsenal.art.pl
tel. 61 853 1291

magazyn PUNKT

punkt@arsenal.art.pl


główna księgowa

Małgorzata Pałuka
finanse@arsenal.art.pl
tel. 61 852 9502

księgowość

Małgorzata Lehmann
lehmann@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502


kadry/płace

Ewa Brzeskot
kadry@arsenal.art.pl
tel. 61 852 9502

administracja

Szymon Adamczak
szymon.adamczak@arsenal.art.pl
tel. 61 852 9502

realizacja i montaż wystaw

Zbigniew Wanecki

zbigniew.wanecki@arsenal.art.pl

tel. 61 852 9502

telefony
61 852 95 01 – sekretariat/dyrektor
61 852 95 02 – dział programowy/księgowość
61 853 12 91 – księgarnia artystyczna


Aby otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń
w Galerii Miejskiej Arsenał, wpisz poniżej
swój adres e-mail: