poniedziałek, 8 marca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Antykwaryzm, populizm i nowe formy faszyzmu
spotkanie wokół „Gorączki antykwarycznej” Mateusza Kuli
9.02.2021, g. 18.00

Mateusz Kula, laureat pierwszej edycji konkursu KNAF – Nagrody imienia Leszka Knaflewskiego dla młodych twórców, swoje działania wokół „Gorączki antykwarycznej” poświęcił zwrotowi populistycznemu, który uznaje za nową formę faszyzmu. Punktem wyjścia było studium tego fenomenu kulturowego, estetycznego, społecznego i politycznego, którego konfiguracje zaprezentował w formie wizualnej, przestrzennej, pojęciowej i dźwiękowej.

Wystawa „Gorączka antykwaryczna”, pokazywana w Arsenale w 2019 r., stanowiła konstelację artefaktów, obiektów, przeczuć i zjawisk, gdzie dominuje wrażenie dekadenckiego przesytu i nieokreślonej nostalgii. Pod koniec 2020 r. ukazała się podsumowująca ją książka ze Wstępem Marka Wasilewskiego, „Studium współczesnej subiektywności faszystowskiej” Mateusza Kuli i z zapisem jego rozmowy Tomaszem Kozakiem, a także bogatą dokumentacją fotograficzną autorstwa Zachara Szerstobitowa. Wydanie książki stanowi okazję do ponownego przyjrzenia się działaniom artysty, które stanowiły próbę wypracowania metody i narzędzi do przyglądania się sobie i mierzenia się ze swoją własną, jednostkową historią, intuicyjnymi wyborami kulturowymi okresu dojrzewania i wypracowania możliwości rozpoznania tej jednostkowej przeszłości w szerszym polu aktualnych przemian historycznych.

Podczas rozmowy zastanowimy się nad stosunkiem do historii i przeszłości w warunkach kapitalizmu zorientowanego na wzbogacanie, którego cechą charakterystyczną jest utowarowienie i kapitalizowanie przeszłości do postaci globalnego antykwariatu. Jaka byłaby rola instytucji kultury i jej kolekcji wobec wyzwań Foucaultowskiego archiwum? Czy instytucja kultury taka jak muzeum lub galeria może stać się depozytariuszką potencjalnych form politycznych? Czy sztuka może uczestniczyć w projektowaniu nowych, progresywnych podmiotów politycznych?


udział biorą: Tomasz Kozak, Mateusz Kula, Jakub Momro, Roma Sendyka, Marek Wasilewski

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16