poniedziałek, 10 sierpnia dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

BERLIN - YOGYAKARTA

Berlin-Yogyakarta
19.11.-25.11.2010
wernisaż: 19.11.2010, godz. 18.00-20.00

Wystawa oraz pokaz filmów, będące realizacją projektu Kampanii Przeciw Homofobii powstałego we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN. Wystawa „Berlin-Yogyakarta” przypomina o historii prześladowań osób nieheteroseksualnych przez nazistów, podczas ich panowania w Europie jak również o fakcie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych. Refleks...ja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty. Zasady zostały opublikowane w 2006 roku w formie deklaracji w indonezyjskim mieście Yogyakarta przez Międzynarodową Komisję Prawników. Deklaracja zawiera międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej. W 70 lat po wybuchu II wojny światowej Kampania Przeciw Homofobii przypomina o zbrodniach, do których w skrajnych warunkach dyktatury doprowadziła homofobia właśnie oraz przeciwstawia im współczesne, międzynarodowe standardy praw człowieka. Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast z różnych kręgów kulturowych, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisana jest jej część historyczna, w której nakreślono początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawiono historię ich prześladowań w faszystowskich Niemczech.

wydarzenia towarzyszące:

- Spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Katarzyną Remin z Kampanii Przeciw Homofobii.
20.11.2010, godz. 12.00

Katarzyna Remin, koordynatorka projektu, uzupełni historyczną część wystawy, opowiadając o sytuacji osób nieheteroseksualnych po II wojnie światowej. Prof. Roman Wieruszewski, autorytet w dziedzinie praw człowieka i jeden z sygnatariuszy Zasad Yogyakarty, przedstawi historię powstania Zasad Yogyakarty, ich najważniejsze zapisy oraz implikacje dla praw osób nieheteroseksualnych.

- Pokaz dwóch filmów towarzyszących wystawie Berlin – Yogyakarta:
22.11.2010, godz.16:30

„Inny od innych”, Niemcy 1919, 50 min., reż. Richard Oswald
Film niemy, edukacyjny, pierwszy w historii kina film o tematyce homoseksualnej, zakazany przez cenzurę w 1920 i zachowany jedynie we fragmentach. Konsultantem scenariusza był Magnus Hirschfeld, którego zobaczyć można w roli lekarza, Karl Giese wcielił się w głównego bohatera, wirtuoza skrzypiec Paula Körnera w wieku młodzieńczym. W roli głównej Conrad Veidt z „Gabinetu doktora Caligari”. Historia miłości muzyka do swego ucznia i wszechobecnego wówczas szantażu osób homoseksualnych.

22.11.2010, godz. 17.30
"Einstein seksu", RFN 1999, reż. Rosa von Praunheim, 100 min.
film fabularny - historia życia Magnusa Hirschfelda, lekarza, seksuologa i światowego pioniera ruchu na rzecz równouprawnienia osób nieheteroseksualnych. Jednym z wątków jest historia związku M. Hirschfelda ze znacznie młodszym od niego Karlem Giese.

wstęp wolny

archiwum

Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 2.
26.02 — 5.07.2020
Współbrzmienie zdarzeń
Mariusz Kruk
22.05 — 28.06.2020
Catering dla najdłużej przebywających w galerii gości
Tatiana Czekalska, Leszek Golec
24.01 — 14.06.2020
BORIS BUĆAN
plakaty
14.02 — 17.05.2020
KOMUNIKAT
11.03.2020
Czerwień i fiolet
Ewa Harabasz
4.01 — 9.02.2020
Kreatywne Stany Chorobowe:
AIDS, HIV, RAK
8.11.2019 — 12.01.2020
Bieguny
Dialogi młodych: INNY
15.11 – 31.12.2019
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16