poniedziałek, 16 września dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

MIŁOŚĆ DO TEGO, CO NATURALNE

Miłość do tego, co naturalne
kuratorka: Anna Czaban
Artyści: Dorota Buczkowska, Rafał Dominik & Agata Wrońska, Maurycy Gomulicki, Marcin Gwiazdowski, Olga Lewicka, Gordon Matta-Clark, Jan Mioduszewski, Dmitry Paranyushkin & Diego Agullo, Magdalena Starska, Matthias Wermke & Mischa Leinkauf

19.08-11.09.2011
wernisaż: 19.08.2011, godz. 18.00

Tytuł wystawy „Miłość do tego, co naturalne” został zaczerpnięty z prościutkiej i świadomie naiwnej powiastki Villiersa de Isle’a, należących do typu historii osobliwych, a może nawet fantastycznych. Osobliwość i fantastyka to wyraźne tropy, na których opiera się idea wystawy, a wraz z szczerą radością, autentycznym doświadczaniem i jednak sporą dawką banału prowadzi do hasła, które jej przyświeca, czyli przygody. Kategorii, która z nieznanych przyczyn jest w sztuce pomijana i bagatelizowana. Czujne, wręcz namacalne spojrzenie na rzeczywistość, zdolne w prostocie i niewinnych zdarzeniach uchwycić jej fenomeny. To przewartościowanie nic nie znaczących momentów w pełne pasji i namiętności chwile drobnych ekscytacji. To chęć eksplorowania świata wszystkimi zmysłami, czułe mu się przyglądanie, by otworzyć się i wzruszyć, zafascynować każdym jego detalem.

Partnerzy medialni: Arteon, TVP Poznań, E-Czas Kultury, Czas Kultury, Artinfo.pl, Poland&Art

obok: Olga Lewicka, Ascension, kolaż 2007

--------------------------------------------
scroll down for english

LOVE FOR THE REAL THING

Artists: Dorota Buczkowska, Rafał Dominik & Agata Wrońska, Maurycy Gomulicki, Marcin Gwiazdowski, Olga Lewicka, Gordon Matta-Clark, Jan Mioduszewski, Dmitry Paranyushkin & Diego Agullo, Magdalena Starska, Matthias Wermke & Mischa Leinkauf

The title Love for what is natural has been drawed from very simple and intentionally naive novel by Villiers de Isle, which belongs to curious or even fantastical genre of stories. Curiosity and phantasy are the distinct tracks, on which the idea of whole exhibition is founded; and all together, with: true joy; authentic experience; and the still considerable dose of banality involves the motto, which initiates its, that is the adventure. The category, which for unknown reasons is belittle and disregarded in the space of art. Vigilant or even tangible glance at reality which in the simple and innocent occurrences is capable of catching its phenomena. It is the redefinition of meaningless moments to the moments of little excitements which are full of passions and emotions. It is a will to explore the world with all the senses, it is observing the world with affection in order to be able to open one’s heart , be touched and become fascinated by its every detail.

---------------------------------------------------------
czas-kultury
arteon_logo_male
e-czas-kultury-na-strone
artinfo-logo

polandartcom
logo_tvp_

archiwum

Bajka o Noworosji
21.06 — 1.09.2019
Szczęście rodzi się w jelitach
28.06 — 1.09.2019
Skutki uboczne
Liliana Piskorska
10.05 — 16.06.2019
under construction. scale unknown
Wojciech Łazarczyk
17.05 — 16.06.2019
CELEBRATION | Polsko-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej
100-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i Japonią
31.05 — 16.06.2019
Sacrifice l Meiro Koizumi
w ramach CELEBRATION | Polsko-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej
11-16.06.2019
Dziesięć minut przerwy
Bownik, Zbigniew Rogalski
12.04 — 12.05.2019
XI Biennale Grafiki Studenckiej
5.04 — 5.05.2019
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16