niedziela, 24 marca otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

MIŁOŚĆ DO TEGO, CO NATURALNE

Miłość do tego, co naturalne
kuratorka: Anna Czaban
Artyści: Dorota Buczkowska, Rafał Dominik & Agata Wrońska, Maurycy Gomulicki, Marcin Gwiazdowski, Olga Lewicka, Gordon Matta-Clark, Jan Mioduszewski, Dmitry Paranyushkin & Diego Agullo, Magdalena Starska, Matthias Wermke & Mischa Leinkauf

19.08-11.09.2011
wernisaż: 19.08.2011, godz. 18.00

Tytuł wystawy „Miłość do tego, co naturalne” został zaczerpnięty z prościutkiej i świadomie naiwnej powiastki Villiersa de Isle’a, należących do typu historii osobliwych, a może nawet fantastycznych. Osobliwość i fantastyka to wyraźne tropy, na których opiera się idea wystawy, a wraz z szczerą radością, autentycznym doświadczaniem i jednak sporą dawką banału prowadzi do hasła, które jej przyświeca, czyli przygody. Kategorii, która z nieznanych przyczyn jest w sztuce pomijana i bagatelizowana. Czujne, wręcz namacalne spojrzenie na rzeczywistość, zdolne w prostocie i niewinnych zdarzeniach uchwycić jej fenomeny. To przewartościowanie nic nie znaczących momentów w pełne pasji i namiętności chwile drobnych ekscytacji. To chęć eksplorowania świata wszystkimi zmysłami, czułe mu się przyglądanie, by otworzyć się i wzruszyć, zafascynować każdym jego detalem.

Partnerzy medialni: Arteon, TVP Poznań, E-Czas Kultury, Czas Kultury, Artinfo.pl, Poland&Art

obok: Olga Lewicka, Ascension, kolaż 2007

--------------------------------------------
scroll down for english

LOVE FOR THE REAL THING

Artists: Dorota Buczkowska, Rafał Dominik & Agata Wrońska, Maurycy Gomulicki, Marcin Gwiazdowski, Olga Lewicka, Gordon Matta-Clark, Jan Mioduszewski, Dmitry Paranyushkin & Diego Agullo, Magdalena Starska, Matthias Wermke & Mischa Leinkauf

The title Love for what is natural has been drawed from very simple and intentionally naive novel by Villiers de Isle, which belongs to curious or even fantastical genre of stories. Curiosity and phantasy are the distinct tracks, on which the idea of whole exhibition is founded; and all together, with: true joy; authentic experience; and the still considerable dose of banality involves the motto, which initiates its, that is the adventure. The category, which for unknown reasons is belittle and disregarded in the space of art. Vigilant or even tangible glance at reality which in the simple and innocent occurrences is capable of catching its phenomena. It is the redefinition of meaningless moments to the moments of little excitements which are full of passions and emotions. It is a will to explore the world with all the senses, it is observing the world with affection in order to be able to open one’s heart , be touched and become fascinated by its every detail.

---------------------------------------------------------
czas-kultury
arteon_logo_male
e-czas-kultury-na-strone
artinfo-logo

polandartcom
logo_tvp_

archiwum

Medio Cuerpo
Marlon de Azambuja
11.01 — 3.03.2019
EKONIZATION: Hello My Friend
Andrea Marioni
11.01 — 3.03.2019
Życie codzienne w Polsce
9.11 — 30.12.2018
The Restoration Will / The Place to Belong
Mayumi Suzuki
23.11 — 30.12.2018
Matryca
Tatiana Wolska
16.10 — 18.11.2018
KNAF
Nagroda im. Leszka Knaflewskiego dla młodych twórców
21.09 — 4.11.2018
Dziewczyństwo & COVEN Berlin prezentują: BEDTIME
7.09 — 7.10.2018

Mit i sny
wystawa indywidualna Mithu Sen
10.08 — 16.09.2018
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16