poniedziałek, 19 sierpnia dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Życie codzienne w Polsce
9.11 — 30.12.2018

„Codzienność to przedmiot, który wycofuje się przed naszym spojrzeniem. Codzienność jest ‹‹rzeczą pospolitą››, która wycofuje się przed nadejściem pospolitych myśli” – pisał Szymon Wróbel w „Dwutygodniku”. Naszą ojczyzną, czy też jak pisał Gombrowicz matczyzną, jest – codzienność. Właśnie dlatego, że jest ona tym, czego stale doświadczamy, w czym żyjemy,  ale jednocześnie czymś, co wydaje się niewarte głębszej refleksji, są bowiem rzeczy ważniejsze – te, do których zmierzamy i o których marzymy. Kiedy odwołujemy się do terminu „życie codzienne”,   przechodzimy do kategorii antropologicznych i historycznych, odwołujemy się do tego samego aparatu pojęciowego, co autorzy opracowań takich, jak np. Życie codzienne w Średniowieczu albo Życie codzienne w Egipcie. W roku 1975  Joseph Kosuth wydał brzemienny w skutki manifest Artist as an Anthropologist, w którym nazwał  artystów zaangażowanymi antropologami. Podkreślał różnicę pomiędzy antropologiem badającym inne kultury a artystą. Według Kosutha antropolog znajduje się poza kulturą, którą bada, podczas gdy artysta mapuje i internalizuje to,  co dzieje się w jego własnej społeczności[1].

Codzienność, „rzecz pospolita”, doświadczenie wspólne, które w banalny sposób przepływa każdego dnia między wstaniem z łóżka i przygotowaniem śniadania a wieczornym udaniem się do snu, często jest doskonałą inspiracją dla czujnego subwersywnego oka artysty.

Opis życia codziennego w sztuce nigdy nie był  działaniem apolitycznym, bo to właśnie codzienność jest praktycznym sprawdzianem jakości rządzenia każdej władzy i ujawnia rozmijanie się  górnolotnych deklaracji z realizowaną praktyką.  Doskonale wiedział o tym Marcel Łoziński, tworząc dokument Jeden dzień w PRL. Wydany przez Raster komiks Wilhelma Sasnala Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001 był manifestem zwrotu współczesnej polskiej sztuki w kierunku zainteresowania tym, co banalne i zwyczajne, bez wartościowania i z zachowaniem specyficznego dystansu. W tym przypadku malarstwo okazało się „zimnym medium”.  Prace wideo pokazywane w poznańskim Arsenale nie zawsze zachowują chłodny dystans do opisywanej rzeczywistości, potrafią być także emocjonalne i zaangażowane.  Nie sposób na jednej wystawie przedstawić wszystkich aspektów życia codziennego, prezentujemy jedynie niektóre, najbardziej symptomatyczne sygnały rejestrowane przez artystów.

Wystawa jest spotkaniem socjologicznego archiwum prowadzonego przez naukowców z UAM, pod kierunkiem profesora Marka Krajewskiego, które zbiera prywatne zapisy przeżyć Polaków na przestrzeni ostatnich stu lat, ze współcześnie powstającymi pracami medialnymi dotyczącymi problematyki życia codziennego.

Zagadnienie życia codziennego wydaje się istotnym tematem w kontekście obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Podczas gdy fakt wywalczenia niepodległości jest wydarzeniem historycznym, istotnym punktem w przeszłości, życie codzienne jest procesem, który znakomicie diagnozuje i opisuje tożsamość oraz kulturę społeczeństwa. To przecież właśnie wizja zwykłego, normalnego życia w Polsce, była marzeniem tych, którzy o niepodległość walczyli i posiadali swoje wyidealizowane wizje kraju, którego jeszcze nie było.  Być może projekt Życie codzienne w Polsce przyczyni się choć trochę do odczarowania odmienianego dziś przez wszystkie przypadki słowa „naród”, a przybliży ludzi, którzy każdego kolejnego dnia wiodą normalne życie.

Marek Wasilewski

[1] J. Kosuth, Artist as an Anthropologist, w: The Everyday: Documents of Contemporary Art, red. S. Johnstone, MIT Press Cambridge(Massachusetts)-London, 2008, s 182-184.


udział biorą: Paweł Althamer, Hubert Czerepok, Małgorzata Goliszewska, Jakub Jasiukiewicz, Aleksandra Kubiak, Kobas Laksa, Franciszek Orłowski, Krystyna Piotrowska, Julia Popławska, Jana Shostak, Łukasz Skąpski, Jan Szewczyk, Maja Ziarkowska

kurator: Marek Wasilewski 

przy udziale Archiwum Badań Nad Życiem Codziennym

oprowadzanie kuratorskie: 27.11.2018, godz. 18.00


fot. kadr z wideo Ekosystem Huberta Czerepoka

partnerzy

Szum Notes na 6 tygodni Czas kultury IKS Kultura poznan pl

archiwum

Skutki uboczne
Liliana Piskorska
10.05 — 16.06.2019
under construction. scale unknown
Wojciech Łazarczyk
17.05 — 16.06.2019
CELEBRATION | Polsko-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej
100-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i Japonią
31.05 — 16.06.2019
Sacrifice l Meiro Koizumi
w ramach CELEBRATION | Polsko-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej
11-16.06.2019
Dziesięć minut przerwy
Bownik, Zbigniew Rogalski
12.04 — 12.05.2019
XI Biennale Grafiki Studenckiej
5.04 — 5.05.2019
Obrazy niepodobne
Monika Chlebek
8.03 — 7.04.2019
Poznań Photo Diploma Award
9 — 31.03.2019
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 | 61 – 772 Poznań
T. +48 61 852 95 02 | F. +48 61 852 95 01
arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16